O nama

Profil društva

Društvo TEC OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o. osnovano je 2009. godine, a nastalo je statusnom promjenom društva TEC d.o.o. (odvajanje s osnivanjem) pri čemu su planom podjele društvu TEC OBNOVLJIVI IZVORI d.o.o. pripale sve djelatnosti koje se tiču obnovljivih izvora energije, a to su:

 •   razvoj projekata izgradnje vjetroelektrana
 •   izgradnja vjetroelektrana
 •   proizvodnja električne energije
 •   poslovi servisa i održavanja postrojenja obnovljivih izvora energije
 •   inženjering poslovi i upravljanje projektima obnovljivih izvora energije
 •   usluge savjetovanja u vezi s projektima obnovljivih izvora energije

Osim navedenih djelatnosti društvo se bavi projektiranjem i stručnim nadzorom u oblasti elektrotehnike. U svom radu surađuje s mnogim institutima i znanstvenim ustanovama, kao i s proizvođačima opreme za vjetroagregate.

REFERENCE:

RAZVOJ PROJEKTATA VJETROELEKTRANA

Vjetroelektrana Crno brdo

Svi građevinski i montažni radovi gotovi.Vjetroelektrana radi u punom pogonu.
Vjetroelektrana Glunča

Svi građevinski i montažni radovi gotovi.Vjetroelektrana radi u punom pogonu.
Vjetroelektrana Ljubač

Prihvaćena studija utjecaja na okoliš
U tijeku mjerenje vjetropotencijala od lipnja 2006.
Vjetroelektrana Dazlina

Ishođeno prethodno energetsko odobrenje
U tijeku mjerenje vjetropotencijala od kolovoza 2008.


IZGRADNJA VJETROELEKTRANA
 •   Izgradnja Vjetroelektrane Trtar-Krtolin (14 mVE ukupne snage 11,2 MVA) / Glavni izvođač radova
 •   Ugradnja 0,4 kV i 30 kV prenaponske zaštite – Vjetroelektrana Trtar-Krtolin
 •   Radovi na godišnjem održavanju postrojenja – Vjetroelektrana Trtar-Krtolin
 •   Izrada dodatnog uzemljivača vjetroagregata - Vjetroelektrana Trtar-Krtolin
 •   Vjetroelektrana Crno Brdo
 •   Vjetroelektrana Glunča